Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (cursussen, betalingen, communicatie) tussen Doderer Hondenschool en de cursist. Als cursist ga je na aanmelding voor een cursus, training, workshop of anderszins automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Inschrijving en betaling

 • Inschrijving voor cursussen, trainingen en workshops geschiedt via onze website (contactformulier), een mailbericht of telefonisch contact.
 • Bij inschrijving ben je verplicht te betalen. Het gehele bedrag dient voor aanvang van de eerste les contant of per bankoverschrijving te worden voldaan.
 • Er wordt geen restitutie verleend wanneer je een cursus, training of workshop eerder stopt.
 • Is de betaling niet voldaan, dan sturen we je een herinnering om het verschuldigde bedrag alsnog te betalen. Staat dit binnen 5 werkdagen niet op de rekening, dan zijn we genoodzaakt de vordering over te dragen aan een incassobureau. Daarbij zal het verschuldigde bedrag worden verhoogt met incassokosten. Ook is het dan niet meer mogelijk om vanaf dit moment en in de toekomst bij onze hondenschool te komen trainen.

Deelname voor jou als cursist

 • Deelname aan de cursussen, trainingen en workshops is geheel op eigen risico. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor jezelf en jouw hond(en). Doderer Hondenschool is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel aan jou, je eigendommen, je hond of derden, voor/tijdens/na de cursussen en activiteiten vanuit Doderer Hondenschool. Doderer Hondenschool is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel aangebracht door jou of je hond aan derden, voor/tijdens/na de cursussen en activiteiten van Doderer Hondenschool.
 • In het geval dat jij of je hond, voor/tijdens/na de lessen van Doderer Hondenschool schade of letsel hebt aangebracht aan ons als hondentrainers of aan de materialen van Doderer Hondenschool, worden de daaruit voortvloeiende reparaties en mogelijk andere kosten doorberekend aan jou als cursist. 
 • Deelname aan onze cursussen, trainingen en workshops voor jou als cursist is ook mogelijk met (tijdelijke) fysieke en/of mentale beperkingen, indien wij van tevoren op de hoogte zijn gesteld en in wederzijds overleg, zodat wij hier op de juiste en beste manier rekening mee kunnen houden en naar kunnen handelen.
 • Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar of ouder. Voor minderjarige cursisten (vanaf 12 jaar) is deelname in groepslessen alleen mogelijk na overleg met onze hondenschool. Hierbij ben je als ouder/voogd/wettige vertegenwoordiger van de minderjarige cursist te allen tijde verantwoordelijk. Ook is je fysieke aanwezigheid bij alle lessen verplicht, zodat je het eventueel kan overnemen als de situatie daarom vraagt.
 • Trainingen gaan in principe altijd door, tenzij de veiligheid voor mens en hond in gevaar komt (denk aan onweer, hevige sneeuw, extreme warmte, onbegaanbaar terrein). In deze gevallen zullen wij de les afzeggen en zullen we een inhaalmoment realiseren. Zeg je zelf een training af onder welke omstandigheid ook, dan is er helaas geen inhaalmogelijkheid en ook geen restitutie mogelijk.
 • Discriminatie en/of geweld, zowel fysiek als verbaal, naar mens en dier, in welke vorm ook, worden niet getolereerd. Bij klachten en/of ervaringen hiervan zijn wij bevoegd je deelname bij Doderer Hondenschool en toegang tot de cursus vanaf dat moment en in de toekomst per direct te ontzeggen.  Indien nodig, zal een aanklacht ingediend worden bij de juiste instanties.

Deelname voor je hond

 • Als cursist dien je ervoor te hebben gezorgd dat je hond alle juiste inentingen heeft. Voor deelname aan activiteiten vanuit onze hondenschool, is de minimale eis de eerste 2 entingen (de 6- en 9-wekenenting). Honden die niet of niet naar behoren zijn ingeënt, mogen niet deelnemen aan onze cursussen, trainingen en webshops.
 • Ben je nieuw als cursist bij onze hondenschool of heb je een nieuwe hond die gaat deelnemen aan activiteiten vanuit onze hondenschool, dan vragen we je het entingenboekje mee te nemen naar de eerste les ter controle.
 • Heeft je hond een besmettelijke ziekte of is je hond in aanraking geweest met een ziekte die besmettelijk is (bijvoorbeeld de ziekte van Giardia, besmettelijke hondenhoest of diarree), dan mag je tijdelijk niet komen trainen. Een gezondheidsverklaring van de dierenarts is nodig om weer deel te kunnen nemen aan de cursus.
 • Loopse teefjes zijn welkom op de training. Wel horen we graag bij aanvang van de les dat de hond loops wordt of is, dit zodat we hier tijdens de lessen rekening mee kunnen houden en de eventuele lesplanning op aan kunnen passen.
 • Heeft de hond een (tijdelijke) blessure, verwonding, lichamelijke of geestelijke afwijking, dan dient overlegd te worden tussen jou als cursist en onze hondenschool of deelname aan de trainingen al dan niet mogelijk is. Het kan zo zijn dat we je vragen overleg te plegen met een dierenarts welke stappen het beste ondernomen kunnen worden.

Privacywetgeving

 • Voor registratie en deelname aan cursussen en workshops is het vereist de minimale persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens van de hond aan ons door te geven. Bij het invullen van een contactformulier, een telefoongesprek, WhatsApp-bericht of e-mailbericht naar onze hondenschool, ga je ermee akkoord dat wij deze gegevens bewaren ten behoeve van het opnemen van contact en het geven van informatie over cursussen en workshops bij Doderer Hondenschool (denk aan e-mails of extern verstuurde nieuwsbrieven), volgens de wetgeving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 • Gevoelige en/of emotionele informatie die je met ons hebt gedeeld, over jezelf of je hond – denk aan problemen met de hond, privéomstandigheden in familiaire kringen, lichamelijke of geestelijke gesteldheid – delen wij nooit met anderen. Een hond goed opvoeden en veilig laten opgroeien, in welke omstandigheid ook, is een pittige opgave. Wij willen iedereen in staat stellen om open en eerlijk met ons te communiceren, zodat we kunnen helpen waar mogelijk is. Vertrouwen in onze hondenschool, zowel tijdens de lessen als daarbuiten, gaat bovenal over het respecteren van ieders privacy.
 • Voor, tijdens of na cursussen en workshops is het mogelijk dat wij foto’s of videomateriaal maken, ten behoeve van onze communicatiekanalen, te weten onze socialmedia-accounts en/of website. Tijdens het maken van foto’s of video’s houden wij er rekening mee cursisten zo min mogelijk (duidelijk) in beeld te hebben, onze focus ligt op het in beeld brengen van de hondjes voor communicatie- en reclamedoeleinden.